Danh mục Hồ sơ Ứng tuyển

 

Danh mục hồ sơ ứng tuyển

Dưới đây là Video hướng dẫn cách ứng tuyển vào VinUni. Bạn nên xem video này để biết cách chuẩn bị hồ sơ

 VinUniversity Application Instruction

1. Thông tin cá nhân

Thông tin giúp VinUni hiểu rõ hơn về bạn và cách liên lạc với bạn.

2. CV dài 1 trang

Bạn chỉ cần 1 trang để miêu tả chính mình, với những khả năng, khát vọng, sự sáng tạo và cam kết. Tham khảo mẫu CV 1 trang tại đây.

3. Bài luận ngắn

Các giảng viên tại VinUni chỉ đưa ra một câu hỏi duy nhất. Không có câu trả lời đúng hay sai. Bạn có quyền tự do thể hiện bản thân. Chúng tôi chỉ quan tâm đến cách bạn suy nghĩ và phân tích các vấn đề. Những câu trả lời này phải do bạn đưa ra và phản ánh quan điểm của bạn chứ không phải ý kiến của người khác. KHÔNG sao chép của người khác hoặc nhờ người khác viết hộ bạn.

Bạn có thể xem những mẹo viết bài luận tại đây.

4. Trình độ học vấn, Danh hiệu và Giải thưởng

Chúng tôi cần biết về thành tích học tập của bạn, bao gồm điểm số Lớp 10, 11 và 12, bất kỳ cuộc thi học thuật nào bạn tham gia, chứng chỉ, học bổng học tập, v.v. để giúp chúng tôi đánh giá độ “đỉnh” của bạn trong học tập!

5. Thành tích phi học thuật

Tại VinUni, chúng tôi quan tâm bạn với tư cách một con người toàn diện chứ không chỉ học tập! Hãy cho chúng tôi biết về những sở thích, niềm đam mê, thành tích khác để chúng tôi có thể hiểu bạn hơn.

6. Liên lạc hỏi ý kiến về ứng viên

Bạn sẽ cần cung cấp thông tin liên lạc của hai người cho ý kiến. Những người này nên là giáo viên của bạn, có thể cung cấp phản hồi khách quan về bạn. (VinUni có thể liên hệ với những người cho ý kiến để thảo luận về đơn ứng tuyển của bạn hoặc yêu cầu thư giới thiệu từ họ sau này).

Vẫn còn thắc mắc? Bạn sẽ tìm thấy thông tin hữu ích trong phần Câu hỏi thường gặp tại đây.

NỘP HỒ SƠ NGAY