Yêu cầu Trình độ Tiếng Anh

Yêu cầu trình độ tiếng Anh

Nếu bạn học chương trình bằng Tiếng Anh ít nhất 2 năm liên tiếp trở lên thì sẽ được miễn nộp điểm Tiếng Anh.

Nếu chưa có IELTS, ứng viên có thể tham gia bài kiểm tra trình độ tiếng Anh của VinUni để xác định có đủ điều kiện không hoặc tham gia các bài thi chứng chỉ Tiếng Anh tương đương (như Pearson Test, TOEFL…).

Tại VinUni, mọi sinh viên, bất kể trình độ nào đều sẽ tham gia vào một khóa học bắt buộc về kỹ năng viết và học tập trong năm đầu tiên. Ngoài ra, còn có một loạt các khóa học tùy chọn về giao tiếp, giúp bạn phát triển và cải thiện nhiều kỹ năng khác nhau.