Thạc sĩ Quản lý Sản phẩm AI

THƯ CHÀO MỪNG

Thân gửi ứng viên Thạc sĩ,

Chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu chương trình Thạc sĩ Quản lý Sản phẩm AI tại Đại học VinUni. Trong một thế giới mà trí tuệ nhân tạo đang có những bước tiến vượt bậc và bắt đầu có tác động xã hội lớn, việc phát triển những nhà lãnh đạo tương lai của lĩnh vực này ở Việt Nam và trên thế giới là rất quan trọng. Tầm nhìn của chúng tôi là, để AI thực sự có tác động tích cực và lâu dài đến xã hội của chúng ta, ta cần đào tạo những cá nhân tài năng, những người có thể hiểu được bức tranh toàn cảnh cũng như các thách thức của AI, đồng thời sở hữu khả năng lãnh đạo, hướng tới các sản phẩm phù hợp cho sự phát triển công nghiệp và xã hội.

Chương trình Thạc sĩ Quản lý Sản phẩm AI kết hợp độc đáo những nội dung về kỹ thuật, học máy, tối ưu hóa và các lĩnh vực liên quan, với sự nhấn mạnh vào các khía cạnh quản lý và kinh doanh, bao gồm cả khởi nghiệp và đổi mới. Chúng tôi tin tưởng rằng, với tấm bằng này, bạn sẽ có thể phát triển sự nghiệp của mình và tạo ra những tác động tích cực đến xã hội chúng ta.

Hãy cùng nhau tự hào!

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin tại  Gradmission.admission@vinuni.edu.vn.

Trân trọng,

Laurent El Ghaoui, Tiến sĩ
Trưởng khoa, Trường Cao đẳng Kỹ thuật & Khoa học Máy tính