Cách thức ứng tuyển

Yêu cầu ứng viên

Yêu cầu chung đối với ứng viên:

 1. Đã tốt nghiệp với bằng cử nhân với thành tích học tập xuất sắc trong các ngành Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Máy tính, Kỹ thuật Điện, Toán Ứng dụng hoặc các lĩnh vực liên quan khác.
 2. Thể hiện tố chất AACC (A – Khả năng vượt trội; A – Khát vọng; C – Sáng tạo; C – Cam kết).
 3. Yêu cầu về ngoại ngữ: Có năng lực ngoại ngữ đáp ứng một trong các điều kiện sau:
  • Có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 6.5 trở lên (hoặc tương đương) còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
  • Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện bằng ngôn ngữ Tiếng Anh;

  Đối với các ứng viên chưa thỏa mãn điều kiên trên tại thời điểm đăng ký dự tuyển, ứng viên cần: (i) tại thời điểm nhập học: có chứng chỉ IELTS tối thiểu 5,5 hoặc tương đương theo quy định tại Phụ lục II Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT (ii) trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhập học: bổ sung chứng chỉ IELTS 6.5 trở lên (hoặc tương đương).

Quy trình ứng tuyển

Bước 1: Chuẩn bị tài liệu cần thiết theo danh sách dưới đây:

 • Sơ yếu lý lịch (CV) bằng tiếng Anh nêu rõ trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc;
 • Bằng cấp và bảng điểm học tập: Phải được dịch và công chứng sang tiếng Anh nếu ngôn ngữ trình bày trong hồ sơ gốc không phải là tiếng Anh;
 • Bằng chứng về trình độ tiếng Anh đáp ứng một trong các điều kiện sau:
  • Có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS 6.5 trở lên (hoặc tương đương) còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển;
  • Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện bằng ngôn ngữ Tiếng Anh;

  Đối với các ứng viên chưa thỏa mãn điều kiên trên tại thời điểm đăng ký dự tuyển, ứng viên cần: (i) tại thời điểm nhập học: có chứng chỉ IELTS tối thiểu 5,5 hoặc tương đương theo quy định tại Phụ lục II Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT (ii) trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhập học: bổ sung chứng chỉ IELTS 6.5 trở lên (hoặc tương đương).

 • Hai thư giới thiệu/giới thiệu từ các giáo sư/giảng viên mà ứng viên đã theo học hoặc theo đuổi nghiên cứu liên quan đến chương trình đào tạo hoặc từ những người giám sát đã giám sát công việc của ứng viên liên quan đến chương trình đào tạo. Thư giới thiệu phải đáp ứng các tiêu chí sau:
  • Phải được viết bằng tiếng Anh; và
  • Phải có tiêu đề chính thức và chữ ký của người giới thiệu.
 • Một bài văn chia sẻ về kinh nghiệm và đam mê với công nghệ AI của ứng viên.

Bước 2: Hoàn thành hồ sơ ứng tuyển trực tuyến TẠI ĐÂY.

Bước 3: Các ứng viên đạt yêu cầu sẽ được mời phỏng vấn với các Giáo sư VinUni.

Bước 4: Hội đồng tuyển sinh sẽ đưa ra quyết định và bạn sẽ được thông báo về kết quả cuối cùng.

Mốc quan trọng

Chúng tôi đang tiếp tục nhận đơn đăng ký.