Thông tin liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thắc mắc liên quan vui lòng gửi về email Gradmission.admission@vinuni.edu.vn hoặc gọi tới đường dây nóng 0978 549 846.