Sinh viên Quốc tế

CHÀO ĐÓN SINH VIÊN QUỐC TẾ ĐẾN VỚI VINUNI

Trong năm học, VinUni luôn nỗ lực củng cố nguồn nhân tài để phát triển thành một môi trường học thuật đa văn hóa tại Việt Nam. Chúng tôi luôn thu hút sự quan tâm của các ứng viên trên khắp thế giới, đã nhận và cấp học bổng cho các sinh viên quốc tế theo học tại VinUni.

International Students Sharing Experience at VinUniversity

VinUni kiên trì cam kết mạnh mẽ về tính đa dạng, cấp nhiều học bổng hào phóng cho sinh viên quốc tế.

Vui lòng đăng ký tại đây để được tư vấn với Nhóm tuyển sinh VinUni.

Để biết thêm thông tin về các chương trình của VinUni, vui lòng tham khảo:

Hướng dẫn cho sinh viên quốc tế