Đối tác chiến lược và Trao đổi Quốc tế

VinUni hiện có hai đối tác chiến lược:
1. ĐH Cornell – Mỹ: Top 13 Thế giới, thuộc Ivy league
2. Trường ĐH Pennsylvania – Mỹ: Top 12 Thế giới, thuộc Ivy league
Ngoài ra, VinUni cũng đã ký hợp tác với hơn 35 Đại học trong top 100 thế giới.

Sinh viên Chương trình Cử nhân Điều dưỡng và các viện Kinh doanh Quản trị, Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính đều có cơ hội ứng tuyển chương trình trao đổi từ 1 đến 2 học kỳ tại các trường đối tác của VinUni.
– Có phát sinh học phí với trường đối tác
– SV có thể ứng tuyển các chương trình học bổng (nếu có, ví dụ: Chương trình HB 1.100).
– SV tự túc sinh hoạt phí, vé máy bay và bảo hiểm.
– Kết thúc quá trình học, Sinh viên sẽ được nhận 2 văn bằng: văn bằng cử nhân VinUni và văn bằng cử nhân/thạc sĩ của trường đại học đối tác.

Sinh viên có có hội được học trao đổi tại các trường Top 100 ở Mỹ , Anh, Úc, Canada, Pháp… và chương trình tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ 3+2 hoặc 4+1 áp dụng cho Chương trình Cử nhân Điều dưỡng (Viện Khoa học Sức khỏe) và các Viện: Viện Kinh doanh Quản trị và Viện Kỹ thuật và Khoa học Máy tính.

Tất cả sinh viên đều có cơ hội ứng tuyển chương trình trao đổi từ 1 đến 2 học kỳ tại các trường đối tác của VinUni.
– Học phí: không phát sinh học phí với trường đối tác, chỉ đóng học phí tại VinUni.
– Sinh viên tự túc: Sinh hoạt phí, vé máy bay và bảo hiểm.
– Sinh viên có thể ứng tuyển các chương trình hỗ trợ tài chính từ 30-90 triệu VND/học kỳ
– Kết quả học tập được chuyển đổi tín chỉ và trên bảng điểm ghi rõ đại học mà sinh viên đã đến học trao đổi.

Sinh viên VinUni có thể học văn bằng thứ hai tại Viện khác nếu đáp ứng các điều kiện tuyển sinh như phải hoàn thành năm nhất, với GPA 2.5 trở lên.