Sinh viên nhận học bổng toàn phần của Vòng tuyển sinh sớm 2020

21/03/2020

Chúc mừng những sinh viên nhận học bổng toàn phần của Vòng tuyển sinh sớm, những sinh viên đầu tiên của Trường Đại học VinUni! Chúng tôi tự hào về các bạn và chào mừng các bạn đến với gia đình VinUni!
Vòng tuyển sinh thông thường đã bắt đầu. Truy cập để ứng tuyển ngay: https://vinuni.edu.vn/students/