Quy chế Tuyển sinh

Quy chế tuyển sinh Bác sĩ Nội trú của Trường Đại học VinUni năm 2024

Bản tiếng Việt

Bản tiếng Anh

RBáo cáo tuyển sinh chương trình BSNT năm học 2023 – 2024: Xem TẠI ĐÂY