Kỳ thi Tuyển sinh

Sau khi Hội đồng tuyển sinh Bác sĩ nội trú (GME) xét hồ sơ ứng tuyển trực tuyến, các ứng viên đạt điều kiện sẽ được thông báo qua email để đăng ký tham dự kỳ thi IFOM

 • Chương trình Bác sĩ Nội trú VinUni là chương trình đầu tiên tại Việt Nam sử dụng bài thi Đánh giá Kiến thức Lâm sàng IFOM do Hội đồng Giám định chất lượng Y khoa Hoa Kỳ (NBME) thiết kế. Thí sinh sẽ tham gia kỳ thi này bằng Tiếng Anh trên máy tính.
 • Đây là bài thi tổng hợp, nội dung tập trung vào kiến thức và các quyết định xử trí trên lâm sàng.
 • Đề thi gồm 160 câu hỏi trắc nghiệm, tập trung vào những chủ đề sau:
  • Y học Gia đình
  • Nội khoa
  • Sản khoa và Phụ khoa
  • Nhi khoa
  • Tâm thần học
  • Ngoại khoa
 • Thông tin chi tiết và tài liệu ôn tập xem tại ĐÂY
 • Thông tin bảo mật của kỳ thi xem tại ĐÂY
 • Kết quả thi:
  • Kết quả chi tiết sẽ có trong khoảng 4 tuần sau kỳ thi.