Hướng dẫn Ứng tuyển

Flyer thông tin chương trình GME 2024

LỘ TRÌNH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024 – 2025

01/03 – 05/05/2024: Mở cổng đăng ký đến 23h59 ngày 05/05/2024 (Giờ Việt Nam).

Đăng ký trực tiếp qua Cổng Ứng tuyển Trực tuyến tại đây.

Ngày 13/07/2024 (dự kiến): Kỳ thi Đánh giá Kiến thức Lâm sàng IFOM tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Cuối Tháng 8/2024 (dự kiến): Phỏng vấn

Tháng 9/2024 (dự kiến): Thông báo kết quả xét tuyển

Tháng 10/2024 (dự kiến): Bắt đầu năm học mới