Danh sách các trường đại học mục tiêu của chương trình học bổng khoa học công nghệ (KHCN) đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ du học nước ngoài tài trợ bởi tập đoàn Vingroup

22/04/2019

Chương trình Học bổng KHCN của Tập đoàn Vingroup xác định danh mục các Đại học Mục tiêu là các cơ sở đào tạo sau đại học xuất sắc trên thế giới trong từng lĩnh vực trọng điểm tại các quốc gia có nền KHCN phát triển. Đây cũng là nơi thu hút được các Giáo sư đầu ngành uy tín, trong đó bao gồm cả các Giáo sư người Việt hoặc gốc Việt.

Dưới đây là danh sách các Trường Đại học Mục tiêu (được nhóm theo quốc gia và sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái):

Australia

France 

Israel

Japan

Russia

Singapore

South Korea

United States of America

United Kingdom:

Lưu ý: Danh sách các Đại học Mục tiêu sẽ tiếp tục được cập nhật trên trang web chính thức của Chương trình.

Liên hệ:

Thông tin chi tiết và Cách thức nộp Hồ Sơ:
https://vinuni.edu.vn/masters-ph-d/announcement-science-technology-scholarship-program/