Cách thức ứng tuyển

Yêu cầu ứng viên

Chương trình Tiến sĩ Khoa học Máy tính của Đại học VinUni nhằm mục đích đào tạo các chuyên gia và nhà nghiên cứu có trình độ chuyên môn cao, kiến thức lý thuyết, thực tiễn trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, có năng lực nghiên cứu độc lập và khả năng thiết lập hợp tác nghiên cứu ở cấp quốc gia và quốc tế.

Quá trình tuyển sinh của chúng tôi được thiết kế để lựa chọn những tài năng đặc biệt nhất với 4 điểm chung, được định nghĩa là AACC:

Yêu cầu chung đối với ứng viên:

  • Có bằng thạc sĩ hoặc cử nhân loại khá trở lên thuộc ngành học phù hợp hoặc có trình độ tương đương bậc 7 của Khung trình độ quốc gia Việt Nam ở một số ngành học đặc biệt phù hợp với lĩnh vực của chương trình đào tạo tiến sĩ mục tiêu;
  • Đáp ứng yêu cầu đầu vào của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và của chương trình tiến sĩ mục tiêu;
  • Có kinh nghiệm nghiên cứu được chứng minh bằng luận án thạc sĩ của chương trình đào tạo theo định hướng nghiên cứu; hoặc một báo cáo, bài báo khoa học đã được công bố; hoặc có thời gian làm giảng viên, nghiên cứu viên của cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ ít nhất 02 năm (24 tháng);
  • Có một phác thảo nghiên cứu dự thảo và dự thảo kế hoạch nghiên cứu và học tập theo khóa học.

Ứng viên Việt Nam phải đáp ứng các yêu cầu về ngoại ngữ được chứng minh bằng bất kỳ bằng cấp và chứng chỉ nào sau đây:

  • Bằng cử nhân trở lên do cơ sở đào tạo nước ngoài, chi nhánh cơ sở đào tạo nước ngoài, cơ sở đào tạo Việt Nam cấp cho người học chương trình chính quy dạy bằng tiếng nước ngoài;
  • Có bằng cử nhân ngoại ngữ do cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
  • Bất kỳ chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nào nêu trong Quy chế tuyển sinh còn hiệu lực vào ngày nộp hồ sơ hoặc bất kỳ chứng chỉ năng lực ngoại ngữ nào khác tương đương bậc 4 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố;
  • Chứng chỉ IELTS từ 5.5 trở lên khi đăng ký và chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên sau một năm nhập học.

Quy trình ứng tuyển

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ nhập học. Danh sách hồ sơ tuyển sinh TẠI ĐÂY.
Lưu ý: Hướng dẫn đề xuất luận án tiến sĩ TẠI ĐÂY.

Bước 2: Điền đơn đăng ký trực tuyến TẠI ĐÂY.

Bước 3: Các ứng viên đạt yêu cầu sẽ được mời tham gia vòng Phỏng vấn Kỹ thuật với các Giáo sư VinUni.

Bước 4: Quyết định tuyển sinh sẽ do Hội đồng tuyển sinh đưa ra và Giám đốc Chương trình sẽ thông báo cho thí sinh về kết quả cuối cùng.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Graduate.admission@vinuni.edu.vn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Mốc quan trọng

Chúng tôi đang tiếp tục nhận đơn đăng ký.