Cách thức ứng tuyển

Yêu cầu ứng viên

Yêu cầu chung cho ứng viên

 • Tốt nghiệp Cử nhân với thành tích học tập xuất sắc, và có kinh nghiệm làm việc toàn thời gian sau đại học ít nhất 2 năm (có thể bao gồm thời gian đến kỳ nhập học chương trình MBA) hoặc các xác thực tương đương về thành tích học tập xuất sắc (ví dụ: bằng Thạc sĩ từ trường đại học hàng đầu hoặc bằng tốt nghiệp loại xuất sắc từ chương trình Cử nhân hàng đầu).
 • Thể hiện AACC (A – Năng lực vượt trội; A – Khát vọng; C – Sáng tạo; C – Cam kết).
 • Có chứng chỉ IELTS 6.5 (hoặc tương đương) tiếng Anh trong vòng hai năm (24 tháng) trước hạn đăng ký nhập học hoặc có bằng Cử nhân hoặc Thạc sĩ được đào tạo bằng tiếng Anh.

Ứng viên cần hoàn thành mẫu đơn đăng ký trực tuyến và nộp các tài liệu bắt buộc được liệt kê dưới đây. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại graduate.admission@vinuni.edu.vn để biết thêm thông tin hướng dẫn chi tiết về hồ sơ ứng tuyển.

 

Quy trình ứng tuyển

Ứng viên cần hoàn thành mẫu đơn đăng ký trực tuyến và nộp các tài liệu bắt buộc được liệt kê dưới đây. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại graduate.admission@vinuni.edu.vn để biết thêm thông tin hướng dẫn chi tiết về hồ sơ ứng tuyển.

Tài liệu yêu cầu:

 • Curriculum vitae (CV) bằng tiếng Anh nêu rõ lý lịch học tập và kinh nghiệm làm việc chuyên môn;
 • Bằng cấp và bảng điểm học tập: Bằng cấp và bảng điểm phải được dịch thuật và công chứng sang tiếng Anh nếu ngôn ngữ trình bày trong tài liệu gốc không phải tiếng Anh;
 • Bằng chứng về trình độ tiếng Anh: Ứng viên có các bằng cấp hoặc chứng chỉ tiếng Anh sau đây sẽ đáp ứng yêu cầu về trình độ tiếng Anh:
  • Tốt nghiệp bằng Cử nhân chính quy từ một trường đại học bên ngoài Việt Nam nơi sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy;
  • Có bằng Cử nhân bằng tiếng Anh;
  • Có bằng Cử nhân chương trình cao cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam;
  • Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS 6.5 hoặc các chứng chỉ tương đương khác (trong vòng 02 năm tính từ ngày cấp đến ngày đăng ký).
 • Hai bức thư giới thiệu/tham khảo từ các giáo sư/giảng viên mà ứng viên đã theo học hoặc nghiên cứu liên quan đến chương trình đào tạo hoặc từ những người quản lý đã giám sát công việc của ứng viên liên quan đến chương trình đào tạo. Thư giới thiệu phải đáp ứng các tiêu chí sau:
  • Phải được viết bằng tiếng Anh; và
  • Phải có tiêu đề thư chính thức và chữ ký của người giới thiệu.

Mốc quan trọng

Chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận đơn ứng tuyển.